Діагностика бізнесу та його оцінка

Керуючись своїм багаторічним досвідом ми пропонуємо:

  • оцінку та аналіз фінансового стану підприємств, що знаходяться в стані неплатоспроможності (банкрутства) на різних стадіях (розпорядження майном боржника; мирова угода; санація (відновлення платоспроможності) боржника; ліквідація банкрута); розробку та підготовку планів санації;
  • визначення вартості майна підприємств та часток у цьому майні учасників, що виділяються;
  • проведення комплексного аналізу та оцінку вартості активів та пасивів підприємства з метою прийняття інвестиційних рішень та підготовку Due Diligence звіту.

Виконуючи завдання цього напрямку ми активно співпрацюємо також з оцінювачами спеціалізації напряму 2 “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності”:

2.1 – “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)”;

2.2 – “Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності”.