Внутрішній аудит та системи внутрішнього контролю

 1. Тестування існуючих систем внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту
 2. Аутсорсинг функції внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту
 3. Розробка та впровадження автоматизованих систем внутрішнього контролю
  та внутрішнього аудиту
 4. Розробка та впровадження автоматизованих систем виявлення та
  виправлення помилок в системах обліку
 5. Розробка та впровадження автоматизованих систем виявлення та
  упередження шахрайства та зловживань