Е-аудит

З 27 серпня набирає чинності наказ Мінфіну №561 щодо E-аудиту, як складової документальної перевірки. Електронний аудит платників податків базується на використанні стандартного аудиторського файлу (SAF-T), розробленого ОЕСР. Про це повідомляє Державна Податкова Служба у індивідуальній податковій консультації від 21.07.2021 р. N 2855/ІПК/99-00-07-08-01-06.

Повністю автоматизований аналіз отриманого файлу (SAF-T UA) спеціалізованим програмним забезпеченням за встановленими критеріями ризиковості допоможе у виявленні можливих помилок при розрахунку податкових зобов’язань на доперевірочному етапі. Після чого йде опрацювання ризиків у вигляді пояснень, запитів, добровільних коригувань тощо.

За отриманими результатами й відбувається податкова перевірка.
У платника податку обов’язок надання SAF-T UA виникає після початку перевірки, і в разі отримання відповідного запиту контролюючого органу. Структура аудиторського файлу включає: заголовок, довідники (облікова політика, довідники операцій, власники (засновники), сальдові/оборотні відомості по рахунку/субрахунку, по аналітичних рахунках, контрагенти, продукція (товари/роботи, послуги), запаси, необоротні активи), журнал бухгалтерських записів, інформацію про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку (відомості про продаж, відомості про придбання/закупівлю, відомості про платежі, операції із запасами, операції з необоротними активами, інформація про бухгалтерські довідки та інші первинні документи), податкові різниці. Важливим є те, що дану інформацію слід надати не пізніше двох робочих днів, наступних за днем отримання запиту контролюючих органів.

Отже, спостерігається великий масив інформації, який необхідно заповнити в файлі SAF-T UA та відносно стислий строк протягом якого цей файл необхідно надати. Це, у свою чергу, створює загрози для платників податку в яких, наприклад, відсутня облікова політика або формально не затверджена, оскільки в таких короткий строк досить складно здійснити доопрацювання, якщо облікова політика перебуває у процесі складання або має незадовільну якість.

Порядок формування SAF-T UA передбачає, що інформація заповнюється у табличному вигляді, і відображенню підлягає вся інформація, передбачена у наказі(ах) про облікову політику. А копії розпорядчих документів про затвердження облікової політики платника в електронній формі (або, якщо платник не зобов’язаний складати їх в електронній формі, в форматі pdf) додаються до файлу SAF-T UA.

Саме тому важливим є завчасне проведення підготовчих заходів таких як створення облікової політики та інші.