Ceny transferowe

Od 1 września 2013 r. mamy w Ukrainie nowe przepisy prawodawstwa w zakresie cen transferowych. Nakładają one na lokalnych podatników nowe obowiązki, których niespełnienie zagrożone jest ustawowymi sankcjami.

Od tego czasu oferujemy usługi w zakresie:

  • sporządzania raportów oraz dokumentacji cen transferowych,
  • przygotowania analiz porównawczych w celu ustalenia lub zweryfikowania cen w transakcji z podmiotem kontrolowanym,
  • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji podatków dla ustanowienia i wdrożenia właściwej metodologii cen transferowych w transakcjach międzynarodowych?
  • wsparcia podatnika w przypadku kontroli podatkowej / skarbowej.