Ceny transferowe

Nasz zespół specjalistów świadczy usługi w zakresie cen transferowych na Ukrainie od 2013 roku.

Ceny transferowe
– Analiza transakcji z nierezydentami
– Raport o transakcjach kontrolowanych i dokumentacja transferowa (w tym Master File)
– 30% różnicy (uzasadnienie ceny)
– Ekspertyza cenowa i uzasadnienie
– Monitorowanie cen klientów
– Prowadzenie dokumentacji
– Pomoc podczas audytów, przygotowywanie odpowiedzi na zgłoszenia ze służby podatkowej

Do zadania podchodzimy kompleksowo, oceniając wszelkie ryzyka klienta.

Etapy przygotowania dokumentacji cen transferowych
1. Opis działalności podatnika
2. Opis Grupy
3. Analiza funkcjonalna
4. Wybór metody ustalania cen transferowych
5. Wyznaczenie rynkowego przedziału cenowego/rentowności
6. Gotowy pakiet dokumentów
Dlaczego my?
1. Doświadczenie w tym zakresie od 2013 roku na Ukrainie, ogólne doświadczenie od 1994 roku.
2. Kompilacja wiedzy biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, biegłego sądowego i rzeczoznawcy.
3. Gwarantowane wsparcie klienta w ciągu następnych 7 lat.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa wymiany informacji poprzez bezpieczny serwer naszej firmy.
5. Całodobowy dostęp klienta do przygotowanego pakietu dokumentacji przez następne 7 lat.
6. Możliwość pakietowego zamówienia usług z miesięczną opłatą i rabatem do 30%.