Księgowość i Rachunkowość

Nasza oferta obejmuje kompleksowe usługi księgowe, w tym:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie ewidencji przychodów
  • prowadzenie rozliczeń i ewidencji związanych z podatkiem VAT
  • rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz ubezpieczeń
  • rozliczanie podatku dochodowego
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • prowadzenie spraw pracowniczych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych.

W ramach oferty zapewniamy usługi księgowe oraz Internet, dzięki czemu możemy podjąć współpracę z przedsiębiorcami z całego kraju i nie tylko.

Cena naszych usług zależy od ilości księgowanych dokumentów i przygotowanych raportów i deklaracji.