Przewagi konkurencyjne

Więcej niż za 20 lat zawodowej działalności zdobyłam doświadczenia jako księgowej, głównej księgowej, dyrektora finansowego, tak i biegłego rewidenta, biegłego sądowego, doradcy podatkowego.

Więc mam wzgląd na rachunkowość ze strony tego, kto ją prowadzi, tak i ze strony tego, kto ją sprawdza, kontroluje i bada.

To daje mi przekonania w tym, że my biegłe rewidenty, eksperty i doradcy nie musimy nadawać biznesu usługi.

Musimy nadawać wyniki, które nadają biznesu cenność i korzyść.

Ponieważ moim hasłem jest: „My nie nadajemy Usługi, my nadajemy naszym klientom Wyniki„.

Takoż jestem przekonana, że: „W biznesie nie ma prawidłowych lub nie prawidłowych decyzje. Są wcześnie lub nie wcześnie przyjęte decyzje.”.

Ponieważ drugim moim hasłem jest: „Szybka ta wczesna pomoc Państwa księgowości ta biznesu„.

A więc tak ważnie donieść do kierownictwa biznesu i wydziału finansowego informację jakościową dla podejmowania decyzji skutecznej i efektywnej.

Jednocześnie w naszej pracy kierujemy się tolerancją, umiarem i roztropnością.

Więc aktywnie wykorzystujemy umiejętności negocjacyjne i alternatywne rozstrzygania sporów.

Wykształcenie i praktyka zawodowa za granicą pomaga zrozumieć naszych klientów w różnych językach: angielskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim.

Działalność rewidenta biegłego lub sądowego ma wysoki poziom odpowiedzialności personalnej za jej wyniki.

Ponieważ te wyniki mają wielki wpływ na działalność biznesu, skuteczność inwestycji, efektywność pracy kolektywu, poprawność spłaty podatków ta składek na ubezpieczenia społeczne.

Wierzymy w możliwości synergii, więc pracujemy zespołem specjalistów i zawodowców: prawników, rzeczoznawców, IT specjalistów, notariuszów.

I na zakończenie: z każdej sytuacji jest wyjście i naszym zadaniem jest odnaleźć go razem z Państwem.

My nie nadajemy Usługi, my nadajemy naszym klientom Wyniki.

Jesteśmy pogotowie w trudnych sytuacjach dla Biznesu i Księgowości Państwa.

20-letnie doświadczenie w zakresie księgowości, audytu finansowego, badania sądowego i menedżmentu finansowego.

Rozumiemy Państwo w językach angielskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim.

Niesiemy odpowiedzialność osobistą za swoją pracę.